This project is read-only.
Project Description
Obsahuje ukázkové projekty uživatele TenCoKaciStromy.

V současné době je k dispozici jediný ukázkový projekt, a to: Kompozice místo dědičnosti.
Zdrojové kódy jsou k dispozici v sekci "Source Code", binární soubory nejsou k dispozici.
Projekt "Kompozice místo dědičnosti" ukazuje jednoduchý příklad jak se vyhnout problémům s vizuální dědičností u winforms designeru ve Visual Studiu.
Zdrojové kódy jsou v angličtině, komentáře jsou v češtině.
Projekt má za cíl rozšíření obzorů pomocí vzoru kompozice, nemá za cíl splnění předpokládaných funkcionalit, které uživatelské rozhraní nabízí.

Pokud by měl někdo zájem přispět svoji troškou k projektu, je samozřejmě vítán :).

Last edited Sep 15, 2009 at 6:50 PM by tencokacistromy, version 4